Názov verejnej lekárne: Lekáreň ALMA
Adresa lekárne: Ružinovská 19, 821 08 Bratislava
Otváracie hodiny: Po-Pia: 8:00-16:30 (prestávka 12:00-12:30)
Zodpovedný farmaceut: PharmDr. Ivana Priechodská
Telefonický kontakt: 0950 400 435
Email: info@lekarenalma.sk

Obchodné meno: dewtech s.r.o.
Sídlo: Iľjušinova 12, 851 01 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44583419
DIČ: 2022744240
IČ DPH: 2022744240
Číslo bankového účtu: SK69 1100 0000 0026 2122 8031, BIC: TATRSKBX
Číslo povolenia: 01536/2016-HF/2
Kód poskytovateľa: P13684160301